Låt mig göra en genomlysning av bolaget!

Beställ en genomlysning av ditt bolags immateriella tillgångar så får du en skriftlig rapport om läget. Du får upp till 90% av kostnaden återbetald!

Kontakta mig för mer information om hur du går tillväga.