Om Marelin

Jag som driver Marelin IP är utbildad Jur Kand från Universitetet i Oslo med fördjupning inom kännetecken och patenträtt. Sedan har jag det mesta av mitt yrkesaktiva liv åt immaterialrätten, dels som handläggare och expert i Patentstyret i Oslo innan jag i 2005 började som varumärkesjurist i Stora Enso där jag hade ansvar för att skydda och bevaka bolagets immateriella rättigheter, samt bevaka andra bolags immaterialrättsverksamhet. 

Med mina nästan 25 års erfarenhet i branschen har jag ett stort internationellt kontaktnät som jag vet ger mig goda råd anpassade till just det landet där de är verksamma. 


Nu har jag startad min egen firma där jag vill hjälpa bolag att bli medvetna om vilka värden man förfogar över men som ofta inte är skyddade mot att andras intrång. Jag hjälper er att skydda de immaterialrätter ni har i dag, och utarbetar immaterialrättsstrategier både för att säkra egna framtida varumärken, design, patent och annat, men också för att undvika att göra intrång på andras immateriella rättigheter.